Iphone yazılım güncelleme dosya işleniyor

Articles

  1. iPhone ve iPad için iOS Yazılım Güncellemesi Yayınlandı
  2. iPhone ve iPad için iOS 5.1.1 Yazılım Güncellemesi Yayınlandı
  3. Bir iOS Yedeğini Arşivleme
  4. 1. iPad için en popüler ve en iyi dosya yöneticisi iFile idi ve hala öyle.

Bu seçenek eğitmenlere ödevler oluştururken daha fazla esneklik ve kontrol sunar. Bir yönetici tarafından bir eğitmen için havuz seçenekleri etkinleştirilirse Yazılı ödevleri gönder açılır listesinde iki veya dört seçenek görüntülenecektir. Açılır listeden yazılı ödevlerin nereye gönderilmesini istediğinizi seçin.

Ayar size yazılı ödevlerin Turnitin standart ödev havuzunda mı, kurumunuzun yazılı ödev havuzunda mı, öğrencinin seçtiği yazılı ödev havuzunda mı depolanmasını veya hiçbir havuzda depolanmamasını seçmenize olanak tanır. Yazılı ödevlerin standart ödev havuzuna gönderilmesinin avantajı, ödeve gönderilen öğrenci yazılı ödevlerinin diğer kurumların öğrenci gönderileri ile karşılaştırılmasıdır. Ancak, yazılı ödevlerin kurumun yazılı ödev havuzuna gönderilmesi seçildiğinde, ödev yalnızca başka öğrencilerin kurumdaki gönderileri ile karşılaştırılacaktır.

Havuz yok seçeneğini seçerseniz öğrencilerinizin yazılı ödevleri Turnitin standart ödev havuzunda veya kurumun yazılı ödev havuzunda depolanmayacaktır; dolayısıyla yazılı ödevler aynı veya farklı kurumlardan öğrenciler arasında ihtilaf olup olmadığı açısından kontrol edilmeyecektir. Arama seçenekleri ayarı size yazılı ödevler için Orijinallik Raporları işlenirken öğrenci gönderilerinin hangi Turnitin havuzları ile karşılaştırılacağını seçme imkanı sunar.

Bu, herhangi bir kaynak türü ile karşılaştırmanın gerekli olmaması halinde eğitmenin bu kaynak türünü göz ardı etmesine olanak tanır. Havuz seçeneğinin seçiminin kaldırılması halinde benzerlik dizini yüzdesi düşebilir. Kullanılabilir arama hedefleri Arama seçenekleri altında listelenir. Onay işareti bulunan hedefler arama yapılacak hedeflerdir. Bir arama hedefi havuzunu kaldırmak için onay kutusuna tıklayarak onay işaretini kaldırın. Boş havuzun yanındaki boş bir seçim kutusuna tıklandığında havuz bir arama hedefi olarak yeniden eklenecektir. Bu seçim halihazırda üretilen Orijinallik Raporlarını veya Kapsamlı Benzerlik Dizini skorlarını değiştirmeyecektir.

Ödeve gönderilen yazılı ödevlere not vermek için bir rubrik kullanmak isterseniz daha önce oluşturulmuş veya içe aktarılmış bir rubriği seçmek için rubrik listesi açılır menüsünü kullanabilir veya Rubrik Yöneticisini Aç bağlantısına tıklayarak rubrik yöneticisini açabilir ve ödeve iliştirmek için yeni bir rubrik oluşturabilirsiniz.

Bu ödev oluşturma özelliği eğitmenlere ödeve yapılan tüm gönderiler için e-rater dil bilgisi ve yazım denetimini etkinleştirme seçeneği sunar. Etkinleştirildiğinde öğrenci gönderileri e-rater teknolojisi ile otomatik olarak GradeMark'ta ayrıntılı dil bilgisi geri bildirimi alır. Ödev için e-rater motorunu etkinleştirmek için evet seçeneğini seçin. Bu ödev seçeneği yoksa hesap için e-rater dil bilgisi denetimi devre dışıdır.

Hesap için e-rater dil bilgisi denetimini etkinleştirmek için Turnitin hesabı yöneticisi ile iletişime geçin. Not : e-rater dil bilgisi ve yazım denetimi açıklamaları öğrenciye otomatik olarak gösterilmez. Bu açıklamalar diğer tüm açıklamalarla birlikte ödev gönderim tarihinde yayınlanır. Ayrıca ödev eğitmen tarafından açılmamışsa ve yazılı ödev için herhangi bir açıklamada bulunulmamışsa öğrenciler yine e-rater açıklamalarını görmeyecektir.

Bu, e-rater 'ın ürettiği tüm açıklamaların eğitmen tarafından onaylanmasını sağlamak içindir. İsteğe bağlı: Açılır menüden ETS el kitabı seviyesini seçin. ETS el kitapları öğrencilere e-rater teknolojisinin yazılı ödevlerinde bulduğu dil bilgisi hataları hakkında ayrıntılı bilgi sunar.

Yazım denetimi için kullanılan sözlüğü seçme.

Varsayılan olarak etkinleştirilen kategoriler seçeneği eğitmenlerin GradeMark'taki ödev gönderilerini görüntülerken hangi geri bildirim kategorilerinin etkinleştirileceğini seçme imkanı sunar. Varsayılan ayar her kategori için geri bildirim gösterilmesidir. Gelişmiş ödev seçeneklerinde herhangi bir değişiklik yapılmışsa seçenekler panelinin alt kısmında ek bir seçenek kullanılabilir hale gelecektir.

iPhone ve iPad için iOS Yazılım Güncellemesi Yayınlandı

Eğitmene Bu seçenekleri gelecekteki ödevler için varsayılan olarak kaydetmek ister misiniz? Gelecekte oluşturulan tüm ödevlerde varsayılan ayar olarak seçilmiş gelişmiş ödev seçeneklerinin kullanılması için evet seçeneğini seçin.

Önceki varsayılan gelişmiş ödev seçeneği ayarları ile devam etmek için hayır seçeneğini seçin. Yeni bir ödev oluşturulurken veya var olan bir ödev güncellenirken varsayılan ayarlar istenildiği zaman değiştirilebilir. Öğrenci kullanıcılar ödev başına yalnızca bir yazılı ödev gönderebilir.

Eğitmenin öğrencilerin önceki taslakların üzerine yazdırmadan birden fazla taslak göndermesine izin vermek istemesi halinde eğitmen gözden geçirme ödevi türünü kullanarak ek ödevler oluşturabilir. Gözden geçirme ödevleri, 'ana' ödevin gelişmiş seçeneklerinin ve standart ayarlarının kopyalarıdır fakat yeni başlangıç, teslim ve gönderim tarihlerine sahip olabilir.

Gözden geçirme ödevi öğrenci gönderileri ayarı için farklı bir Orijinallik Raporları Oluştur işlevine sahip olabilir. Eğitmen aynı zamanda farklı isteğe bağlı özel talimatlar seçebilir veya farklı bir puan değeri atayabilir. Sınıf portföyünden Ödev Ekle düğmesine tıklayın. Ardından Sonraki Adım düğmesine tıklayın. Yazılı ödeve dayalı olarak etiketlenen açılır menüden gözden geçirmenin dayandırılacağı ödevi seçin. İsteğe bağlı Bir not defteri kullanıcısıysanız isteğe bağlı puan değeri de girebilirsiniz. Bu, bir öğrencinin bir ödevden alabileceği maksimum puan sayısıdır. Ödev için başlangıç tarihi ve saatini, teslim tarihi ve saatini ve varsa gönderim tarihi ve saatini seçin.

İsteğe Bağlı Öğrencileriniz için özel ödev talimatlarını girin. Bu gözden geçirme ödevini kaydetmek için gönder düğmesine tıklayın. Gözden geçirme ödevleri eğitmenler için sınıf ana sayfasında ana ödevin alt ödevleri olarak görüntülenir. Yansıtma ödevi, yazılı ödevlerin aksine orijinallik için analiz edilmeyen veya not verilemeyen bir yazılı ödevdir. Ancak yansıtma belge görüntüleyicide görüntülenebilir. Yansıtma ödevi öğrencinin gönderdiği yazılı ödev üzerinde yansıtma yapmasına ve böylece öğrencinin yazılı ödevini hazırlayarak ne öğrendiğini, kendisini geliştirmeyi planladığı konuları, ödevde başarılı oldukları konuları ve ödevindeki diğer ödevlere aktarmayı planladığı ögeleri detaylandırmasına olanak tanır.

Yansıtma ödevi Turnitin'de bir yazılı ödevle ilişkilendirilmelidir ve yazılı ödev olmadan oluşturulamaz. Yansıtma ödevi kurumlar için yazma becerisi gelişiminin desteklenmesi açısından faydalıdır ve PeerMark ödevlerinin bir parçası olmasa da genellikle meslektaş tarafından incelenen çalışmalarla ilgili dersleri desteklemek için bir meslektaş incelemesinden sonra faydalı bir adımdır.

Yansıtma Ödevi'nin sol tarafındaki radyo düğmesine tıklayarak Yansıtma Ödevi 'ni seçin. Sonraki Adım düğmesine tıklayın. Yansıtma ödevinin ilişkilendirileceği yazılı ödevi seçin. İsteğe bağlı Yansıtma ödevi başlığı girin. Sınıf ana sayfasına yansıtma ödevi eklemek için gönder düğmesine tıklayın. Yansıtma ödevi ilişkilendirildiği ödevin altında listelenecektir. Ödevler, yansıtma ödevlerini Turnitin kullanılarak yapılan normal yazılı ödev gönderisi ile aynı şekilde gönderir.

Not : Orijinallik Raporları yansıtma ödevlerine yapılan gönderiler için oluşturulmaz. Eğitmenin Orijinallik Raporlarını kullanması gerekiyorsa normal bir Turnitin ödevi veya gözden geçirme ödevi kullanılmalıdır. Turnitin hesabına giriş yapan eğitmenler dört yöntemi kullanarak yazılı ödevler gönderebilir. Eğitmenin karşıya yüklemeleri şu şekilde gönderilebilir:. Turnitin şu anda aşağıdaki dosya türlerinin Yalnızca Turnitin'in orijinalliğini kontrol edebileceği dosya türlerine izin ver seçeneği etkinleştirilmiş ödevlere yüklenmesini kabul etmektedir:. Bir ödev için "Herhangi bir dosya türünü kabul et" etkinleştirildiğinde Turnitin dosya gereklilikleri karşılandığı sürece herhangi bir dosya türü gönderisini kabul edecektir.

Dosya boyutu 40 MB'ı aşamaz. Daha büyük boyutta dosyaların boyutu metin dışı içerik kaldırılarak küçültülebilir. Parola korumalı, şifrelenmiş veya gizli dosyalar, sistem dosyaları veya salt okunur dosyalar Turnitin'e gönderilemez veya karşıya yüklenemez.

Not : Sınıfınız yalnızca Turnitin'in orijinallik raporu oluşturabileceği dosyaları kabul edecek şekilde ayarlanırsa gönderilecek PDF belgeleri metin içermelidir. Yalnızca metin resmi içeren PDF dosyaları karşıya yükleme denemesi sırasında reddedilecektir. Bir belgenin gerçek metin içerip içermediğini belirlemek için metnin seçili bir kısmını veya tümünü kopyalayın ve Microsoft Notepad veya Apple TextEdit gibi bir düz metin düzenleyiciye yapıştırın.

Metin kopyalanmıyorsa seçim gerçek metin değildir. Not : Ödev Yalnızca Turnitin'in orijinalliğini kontrol edebileceği dosya türlerine izin ver olarak ayarlandığında metin dosyaları Turnitin tarafından kabul edilmeyen bir dosya türüne kaydedilen kullanıcıların dosyayı kabul edilen türlerden birine kaydetmek için bir sözcük işlem programı kullanması gerekecektir. Zengin Metin Formatı ve Düz Metin dosya türleri neredeyse tüm sözcük işlem yazılımlarında kullanılabilirdir.

Hiçbir dosya türü dosya içindeki resimleri veya metin dışı metinleri desteklemeyecektir. Düz metin formatı herhangi bir formatlamayı desteklemez ve zengin metin formatı yalnızca sınırlı formatlama seçeneklerini destekler.


  1. telefon hattı üzerinden takip.
  2. Internet geçmişi görüntüleme programı.
  3. iphone yazılım güncelleme parolası nedir;
  4. whatsappta silinen mesajlar nereye gidiyor?

Yeni bir dosya formatına dönüştürme yapan kullanıcıların dosyalarını orijinal dosyadan farklı bir adla kaydetmeleri gerekecektir. Bir dosyanın orijinal formatlamasının veya resim içeriğinin kalıcı olarak kaybedilmesini önlemek için düz metin veya zengin metin formatlarına dönüştürme yaparken dosya, yeni bir dosya adıyla kaydedilmelidir.

Sınıf ana sayfasında, göndermek istediğiniz Yazılı ödevin yanındaki Daha fazla işlem bağlantısına tıklayın ve Yazılı ödevi gönder 'i seçin. Gerekiyorsa Gönder açılır menüsünden Tek Dosya Yüklemesi seçeneğini seçin. Dosya yüklemesi yeni kullanıcılar için varsayılan gönderi türüdür. Gönder sayfasında yazar açılır menüsünü kullanarak kayıtlı bir öğrenci adı seçin. Eğitmen tarafından bir öğrenci adına gönderilen yazılı ödevler, gönderiyi öğrenci yapmış gibi öğrenci portföyünde görüntülenecektir.

Yazar açılır menüsünden kayıtlı olmayan bir öğrenci seçildiğinde adını ve soyadını girmeniz gerekir. Kayıtlı olmayan öğrenciler için gönderdiğiniz yazılı ödevlere not verilemez veya bunlar öğrencilere yazılı ödevsiz iade için işaretlenemez. Yazılı ödev için başlık girme. Tek dosya yüklemesi gereklilikleri gözden geçirildikten sonra aşağıdaki kaynaklardan bir dosya yüklemeyi seçebilirsiniz.

Gönderi düğmelerinden birine tıklayın ve ardından karşıya yüklemek istediğiniz dosyayı bulun. Bu dosyayı karşıya yüklemek için Karşıya Yükle düğmesine tıklayın. Karşıya yükleme işlemi gönderi önizleme sayfasında işlenmeye başlayacak ve seçili dosyanın karşıya yükleme ilerlemesini gösterecektir. Dosya işlendiği anda dosyanın ilk sayfası görüntülenecektir. Yazılı ödev karşıya yüklendiği anda gönderilen yazılı ödevin ilk sayfası görüntülenir. Doğru dosyanın seçildiğini doğrulamak için metni gözden geçirin. Belgede başka sayfa olup olmadığını kontrol etmek için belge önizlemesinin üst kısmındaki okları kullanın.

Dosya karşıya yükleme işlemini tamamlamak için sayfanın en altında bulunan Onayla düğmesine tıklayın. Yanlış dosya yüklenmişse İptal düğmesine tıklayın ve doğru dosyayı yeniden gönderin. Gönderi tamamlandığı anda dijital onay görüntülenir. Dijital onaydaki gönderim numarası bu gönderiye atanmış benzersiz bir numaradır. Dijital onayın bir kopyası belge görüntüleyici yazdırma seçeneğinde karşıdan yüklenebilir. Mevcut öğrenci gönderileri listesini görüntülemek için Ödev kutusuna git 'e veya öğrenci olarak göndermeye devam etmek için Başka bir dosya gönder 'e tıklayın. Çoklu dosya yüklemesi gönderi seçeneği birden fazla dosyayı aynı anda karşıya yüklemenize olanak tanır.

Gönder açılır menüsünden Çoklu Dosya Yüklemesi seçeneğini seçin. Tek dosya yüklemesi varsayılan gönderi türüdür. Dosya Seç düğmesine tıklayın ve dosyayı Dosya Gönderi Önizleme listesine eklemek için dosyayı bilgisayarınızdan bulun.

iPhone ve iPad için iOS 5.1.1 Yazılım Güncellemesi Yayınlandı

Dosyanız resimler içeriyorsa resimleri kaldırabilir veya dosyayı daha küçük hale getirmek için zengin metin veya düz metin dosyası olarak kaydedebilirsiniz. Dosyanız PDF dosyası ise ve 40 MB sınırını aşıyorsa: 1 belgedeki metni kopyalayın, 2 yükleme işlemini 'kopyala ve yapıştır' olarak değiştirin ve 3 metni gövde alanına yapıştırın. İlk dosyanız başarıyla karşıya yüklendiğinde dosya Dosya Gönderi Önizleme listesinde görüntülenecektir.

iTunes'u güncelleyin

Gönder sayfasında açılır menüyü kullanarak kayıtlı bir öğrenci adı seçin. Eğitmen tarafından bir öğrenci adına gönderilen yazılı ödevler, öğrenci portföyünde görüntülenecektir.

Bir iOS Yedeğini Arşivleme

Kayıtlı olmayan bir öğrenci adına göndermek için Öğrenci açılır listesinden "kayıtlı olmayan öğrenci" seçildiğinden emin olun ve adını ve soyadını ilgili metin kutularına girin. Yazılı ödev için başlık girin. Kağıt başlığı girilmezse başlık varsayılan olarak gönderilen dosyanın dosya adı olacaktır. Karşıya yüklemenin bir parçası olarak gönderilen her yazılı ödev için adım 3 - 6 'yı tekrarlayın.

İstenen tüm dosyalar eklendiğinde öğrenci adlarını ve ödev başlıklarını gözden geçirin. Gönder sütunu altında dosya adının solundaki onay kutusunun işareti kaldırılarak dosyalar karşıya yüklemeden kaldırılabilir. Dosyaları karşıya yüklemek için Tümünü Karşıya Yükle düğmesine tıklayın. Listenin altında sağda bulunan Tümünü sil düğmesine tıklayarak Dosya Gönderi Önizleme listesindeki tüm karşıya yüklenmiş dosyaları kaldırabilirsiniz. Bir iletişim kutusu silme işlemini onaylamanızı isteyecektir. Bu, listeyi temizleyecek ve karşıya yükleme işlemini yeniden başlatmanıza olanak tanıyacaktır.

Kabul edilen dosyalar sayfasında lütfen karşıya yüklenecek dosyaları gözden geçirin. Tüm karşıya yüklenen dosyaları Turnitin'e göndermek için Gönder veya çoklu dosya yüklemesinde değişiklik yapmak için Geri düğmesine tıklayın. Gönderiyi kes ve yapıştır seçeneği kullanıcıların desteklenmeyen sözcük işlemcilerinden veya dosya türlerinden alınan bilgileri göndermesine veya Orijinallik Raporu oluşturulması gerekebilecek bir belgenin yalnızca belirli kısımlarını veya alanlarını göndermesine olanak tanır. Lütfen kes ve yapıştır yöntemi ile yalnızca metnin gönderilebileceğine dikkat edin - metin gönderi kutusuna yapıştırma sırasında grafikler, çizimler, resimler ve formatlama kaybedilir.

Yazılı Ödev Gönder: açılır menüsünden Kes ve yapıştır seçeneğini seçin. Seçili metni kopyalayın ve metin kutusuna yapıştırın. İpucu : Metni kopyalamak ve yapıştırmak için gönderilecek metni bir sözcük işleme veya metin düzenleme programında vurgulayın ve düzenle menüsünden kopyala seçeneğini seçin. Metni Turnitin'de metin kutusuna aktarmak için gönderi sayfasındaki metin kutusunun içine tıklayın ve tarayıcının düzenle menüsünden yapıştır seçeneğini seçin. Metni göndermek için Karşıya Yükle düğmesine tıklayın. Eğitmenler bir Turnitin ödevine sıkıştırılmış yazılı ödev dosyasını yükleyebilir.

Sıkıştırılmış dosya yaklaşık MB'a kadar herhangi bir boyutta olabilir ve 'e kadar dosya içerebilir. Sıkıştırılmış dosya bu iki sınırdan birini aşarsa reddedilecektir. Sıkıştırılmış dosyalar karşıya yüklenirken sıkıştırılmış dosyada kabul edilmeyen dosya türlerinin bulunmadığından emin olmanız ve sıkıştırılmış dosya içinde aynı dosyanın yinelenen kopyalarının bulunmamasına dikkat etmeniz tavsiye edilir.

Turnitin yinelenen veya geçersiz dosyaları saptamaya çalışacak ve sizi yinelenen veya kabul edilmeyen dosyalar hakkında uyaracaktır. Bir yazılı ödev gönderi yöntemi seçin: açılır menüsünden Sıkıştırılmış dosya yükleme seçeneğini seçin. Tek dosya yüklemesi yeni kullanıcılar için varsayılan gönderi türüdür. Dosya Seç düğmesine tıklayın ve karşıya yüklenecek sıkıştırılmış dosyayı seçin. Lütfen sıkıştırılmış dosyanızın içeriğini kontrol edin.

Sıkıştırılmış dosyadaki belge sayısını kontrol edin; 'den fazla yazılı ödev içeriyorsa sistemin hatayı saptaması en az bir saat sürecektir ve sıkıştırılmış dosya karşıya yüklenmeyecektir. Sıkıştırılmış dosyayı yüklemek ve yazılı ödevlerin listesini görüntülemek için Karşıya Yükle düğmesine tıklayın. Karşıya yükleme ilerlemesini gösteren bir durum çubuğu gösterilmelidir.

Yazılı ödev karşıya yüklendiği anda Dosya Gönderi Önizlemesi sayfasına yeniden yönlendirilecektir. Sıkıştırılmış dosyanız başarıyla karşıya yüklendiğinde sıkıştırılmış dosyadaki her dosya Dosya Gönderi Önizleme listesinde görüntülenecektir. Gönder sütunu altında dosya adının solundaki onay kutusunun işareti kaldırılarak dosyalar gönderiden kaldırılabilir. Sıkıştırılmış dosyada gönderilecek dosyalar seçildiği ve gerekiyorsa ad ve başlık bilgileri atandığı anda yazılı ödevleri ödeve yüklemeye devam etmek için Gönder düğmesine tıklamanız gerekir.

Tüm dosya adlarını, yazar adlarını, E-posta kullanıcı profillerini ve gönderi başlıklarını listeleyen bir onay ekranı görüntülenecektir. Adsız veya Girilmedi içeren alanlar gerekli değildir fakat önceki ekrana dönmek için Git düğmesini kullanarak ayarlanabilir. Sıkıştırılmış dosyanın ödeve yüklenmesini sonlandırmak için Gönder düğmesine tıklayın. Aksi halde, gerekli değişiklikleri yapmak için Git düğmesine tıklayın. Bir ilerleme çubuğu karşıya yükleme için kalan süreyi görüntüleyecektir.

1. iPad için en popüler ve en iyi dosya yöneticisi iFile idi ve hala öyle.

Bir sınıftaki her ödevin bir ödev kutusu vardır. Ödev kutusu öğrenciler ve eğitmen tarafından ödeve yapılan gönderileri içerir. Ödev kutusuna erişmek için Tüm Sınıflar sekmesine tıkladığınızda Eğitmen ana sayfasına yönlendirileceksiniz. Eğitmen ana sayfasından erişmek istediğiniz ödevlerin sınıf adına tıklayın.

Sınıf ana sayfasına yönlendirileceksiniz. Sınıf ana sayfasından, erişmek istediğiniz ödevin yanında bulunan Eylemler sütununun altındaki Görünüm bağlantısına tıklayın. Ödev kutusu bir ödevdeki gönderilerle ilgili bilgiler içeren sütunların sıralı bir listesidir. Ödev kutusu listelenen kriterlerden herhangi birine göre düzenlenebilir - örneğin, yazarın sütun başlığı adına tıklandığında ödev kutusunun içeriği A'dan Z'ye yazarın soyadına göre sıralanacaktır.

Sütun başlığına tekrar tıklandığında Z'den A'ya ters sırada tekrar sıralanacaktır. Ödev kutusu aynı zamanda ödev kutusunun üst kısmındaki ödev kutusu panelinde bir öge sayısı içerir. Ögeler şu şekildedir:. Bunlar eğitmenin ödev kutusunun hangi klasörünün görüntüleneceğini seçmesine olanak tanır. Varsayılan olarak tüm yazılı ödevler yeni yazılı ödevler klasöründe bulunur. Yazılı ödevler taşı işlevi kullanılarak ödev kutusunda klasörler arasında taşınabilir. Yazılı ödevler yalnızca tek bir klasöre yerleştirilebilir.

Bir klasör seçildiğinde bir ödevdeki her gönderiyi gösteren tüm yazılı ödevler seçilmediği takdirde yalnızca o klasör görüntülenecektir. Turnitin büyük sınıfların yönetimini kolaylaştırmak amacıyla ödev kutusundaki yazılı ödevleri düzenlemek veya bir kutudaki gönderileri ve Orijinallik Raporlarını hızlı bir şekilde basitçe sıralamak için birçok yöntem sunar. Aşağıda eğitmenin ödev kutusunu düzenlemek için kullanabileceği yöntemler verilmiştir:.

Bir ödeve yapılan her metin veya resim tabanlı gönderi çevrim içi olarak görüntülenebilir. Turnitin web sitesinden bir yazılı ödevi görüntülemek için Ödev Kutusunun başlık sütununda yazılı ödevin başlığına tıklamanız yeterlidir; yazılı ödev Belge Görüntüleyici'de açılacaktır. Ortam dosyalarının indirilmesi hakkında rehberlik için buraya tıklayın. Bir ödeve gönderilen yazılı ödevleri tek tek veya sıkıştırılmış dosya halinde toplu olarak indirebilir ve kaydedebilirsiniz. GradeMark veya Peer Review ürünleri hesabınızda etkinse gönderinin PDF sürümünü veya dosyayı orijinal formatında indirme seçeneğine sahip olacaksınız.

İndirilecek yazılı ödev için Dosya sütununun altındaki simgeye tıklayın. Peer Review ve GradeMark hesapları için bir açılır pencerede size gönderiyi orijinal olarak gönderilen formatında mı yoksa PDF formatında mı indirmek istediğiniz sorulacaktır.

Not: Ortam dosyaları yalnızca orijinal formatlarında indirilebilir. Ayrıca yazılı ödevleri gönderinin orijinal dosya formatında veya GradeMark formatında toplu olarak tek bir sıkıştırılmış dosya şeklinde indirebilirsiniz. Ödev Kutusundan indirmek istediğiniz yazılı ödevlerin yanındaki kutuları işaretleyin. Kullanıcı aynı zamanda bir ödev kutusunun tüm sayfalarından tüm yazılı ödevleri indirmek için sütun başlığındaki onay kutusunu işaretleyebilir.

Yazar sütunun üzerindeki İndir düğmesine tıklayın ve kullanmak istediğiniz formatı seçin. İndirmeyi kabul etmek için tamam düğmesine tıklayın. İstediğiniz dosyaları içeren bir sıkıştırılmış dosya oluşturma işlemi arka planda devam edecektir. Dosyalarınız işlenirken Turnitin'i kullanmaya devam edebilirsiniz.

Dosyaların işlenmesi bittiğinde Mesajlar sekmesinde bir bildirim görüntülenecektir. Mesajlar sekmesi Turnitin'in sağ üst köşesinde bulunmaktadır. Mesajlar sekmesinde gönderilen bildirimi bulabilirsiniz. İndirme bağlantınızı bulmak için mesajı açın. Dosyalarınızı indirmek için mesajdaki indirme bağlantısına tıklayın. Bir ödev yanlışlıkla sınıfınızdaki yanlış bir ödeve gönderildiyse bunu kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Not : Gönderiye halihazırda uyguladığınız notlar da yazılı ödevle birlikte aktarılacaktır. Bu adımları denediğiniz halde aynı hatayı görüyorsanız  hata kodu ile ilgili adımları izleyin.

Apple tarafından üretilmeyen ürünler veya Apple tarafından denetlenmeyen veya test edilmeyen bağımsız web siteleri hakkındaki bilgiler öneri veya onay alınmadan sağlanır. Apple üçüncü taraf web sitelerinin veya ürünlerinin seçimi, performansı veya kullanımıyla ilgili hiçbir sorumluluk almaz. Apple üçüncü taraf web sitesi doğruluğu veya güvenilirliği ile ilgili hiçbir fikir belirtmez. Riskler Internet kullanımının doğal bir parçasıdır. Ek bilgiler için  satıcı ile irtibat kurun. Diğer ürün ve şirket adları ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir.

Bilgisayarınızı güncelleyin Mac'iniz için güncellemeleri yükleyin. Aygıtınızı doğrudan bilgisayarınıza takın iOS aygıtınızı doğrudan bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına takın. Yeniden başlatın Bilgisayarınızı ve  aygıtınızı kapatın. Bilgisayarınızın güvenlik yazılımını kontrol edin Bilgisayarınızın iTunes ile bağlantısını engelliyor olabilecek  yazılımları güncellemeniz, değiştirmeniz veya kaldırmanız  gerekebilir. Yeniden deneyin Aygıtınızı yeniden güncelleyin veya geri yükleyin. Daha fazla yardım alın Bu adımları denediğiniz halde aynı hatayı görüyorsanız  hata kodu ile ilgili adımları izleyin.